Det skal du vide, inden du lejer din bolig ud

udlejning

Vi vil her tage et kig på de ting, du skal være opmærksom på, inden du lejer dit hjem ud.

Hvis man har en Lejebolig Allerød eller en lejlighed i Birkerød, men man gerne vil leje den ud, er der mange muligheder for, hvad man kan gøre. Men før man går i gang med at finde eventuelle lejere, er det vigtigt, du sætter dig ind i, hvilke rettigheder du og lejeren har. Dem vil vi komme ind på.

Sådan fastsættes huslejen

Det er i udgangspunktet lejere og udlejer, der indbyrdes aftaler sig frem til lejens størrelse. De skal også aftale, hvornår lejen skal betales, og hvordan betalingen skal foregå. Der er dog visse regler, man skal følge, som er bestemt ud fra lejeloven. Det er nemlig sådan, at huslejens størrelse skal være det samme som den lejedes værdi. Det finder man frem til ved at sammenligne lignende lejemål. Hvis prisen er for høj i forhold til markedet, kan lejeren kræve, at huslejen bliver nedsat. Ligger lejen omvendt for lavt, kan udlejeren til gengæld kræve en højere pris. Det betyder, at man i nogle situationer ikke kan vide sig sikker på, at man kan få dækket sine udgifter, hvis prisen på markedet er lavere end det, man betaler for sin bolig pr. måned.

Sådan opsiges en lejekontrakt

Lejeren kan frit opsige kontrakten ud fra de betingelser, der er sat i lejekontrakten. Det betyder, at hvis lejer har skrevet under på, at der er en opsigelsesperiode på en måned, går der en måned, før lejeren siger, han vil væk fra lejligheden, til han reelt kan flytte derfra. De samme rettigheder gør sig ikke gældende for udlejer. Hvis der er en mulighed for at opsige sin lejer, reguleres det ene og alene efter lejeloven. Heri står, at det kun er i særlige tilfælde, man må opsige sin lejer. Ofte sker opsigelsen af lejen med et års varsel, hvis udlejer selv vil flytte tilbage i sin bolig. Det, der gør, at man som udlejer kan forlange at smide lejer ud, er følgende:

  • Hvis lejere ikke betaler til tiden. Det gælder på alle måder – husleje, aconto-betaling af forbrug, antennebidrag, internet, el, varme og lignende. Udlejer kan rykke lejeren for en betaling. Lejeren kan få en frist på eksempelvis to uger til at betale tilbage. Sker det ikke, kan lejeren smides ud.
  • Misligholdelse af hjemmet. Hvis lejeren eksempelvis kontinuerligt ødelægger ting uden at betale tilbage, kan udlejer udstede en advarsel. Hvis der ikke sker forbedringer, kan lejekontrakten ophæves som.

Når man siger op enten som lejer eller udlejer, skal det ske på skriftlig vis. Hvis det er udlejer, der opsiger lejer, skal det tilmed ske med en skriftlig begrundelse.

Kontrakt er altafgørende

For at sikre begge parter bedst mulig juridisk dækning skal man skrive under på en kontrakt. I kontrakten vil betingelserne blive udspecificeret og sikre den enkelte et ståsted i forhold til de rettigheder, vedkommende måtte have i forskellige situationer som eksempelvis opsigelsen af kontrakten.