Find den rigtige fagforening til den rigtige pris

fagforening-pris

Danmark er et af de EU-lande, hvor flest medlemmer af befolkningen er medlem af en fagforening. Det skyldes formentlig dels, at vi har en kultur, hvor det at være medlem af en fagforening er en vigtig del af det at være en del af arbejdsstyrken. Men det skyldes også, at der er enormt mange fordele ved at være medlem af en fagforening – både for dig og for den samlede arbejdsstyrke. Er du ikke allerede medlem af en fagforening, er der således god grund til at overveje at blive det. I Danmark findes en lang række forskellige fagforeninger, som hver især kan tilbyde noget forskelligt. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at du vælger den, der er rigtig for dig.

Hvorfor er der så stor prisforskel på fagforeninger?

Som med det meste andet, gælder det for fagforeninger, at man i vid udstrækning får, hvad men betaler for. Når du skal vælge, hvilken fagforening, der er den rette for dig – både i forhold til, hvad fagforeningen kan tilbyde dig, og hvilken pris du skal betale, handler det således om, hvilke behov og forventninger, du har.

Når du betaler for at være medlem af en fagforening, betaler du for at få en tjeneste udført. Det er derfor naturligt, at en større tjeneste, som kræver et større stykke arbejde koster mere. Blandt fagforeningerne i Danmark, kan man skelne mellem såkaldte ’gule’ og ’røde’ fagforeninger. Især mange unge mennesker vælger i dag gule fagforeninger frem for røde. Det skyldes måske, at det er billigere at være medlem af en gul fagforening. For nogle er dette det rigtige valg, fordi de har svært ved at se, hvad de får mere, når de betaler mere for medlemskab af en rød fagforening.

Her finder du priser på fagforeninger.

Individualisme eller solidaritet

I praksis er det de røde eller de ’traditionelle’ fagforbund, som sørger for overenskomster – det vil sige ferierettigheder, at man har ret til barsel, til at holde fri, når man er syg, at der er visse sikkerhedsforanstaltninger på arbejdet, og at mindstelønnen har et vist niveau. Desuden er de røde fagforeninger typisk knyttet til specifikke fagområder, hvilket giver mulighed for, at man kan få rådgivning særligt rettet mod det område, man arbejder inden for.

Man kan sige, at hvor de røde fagforeninger arbejder for solidaritet og sammenhold i den samlede arbejdsstyrke, arbejder de gule fagforeninger for mere individualitet – det vil sige, at deres målsætning blandt andet er, at vi selv skal forhandle vores løn med chefen, og at minimumslønnen skal fastsættes fra politisk side. Herudover går gule fagforeninger ikke ind for strejke.

Der er ikke noget rigtigt og forkert valg, når det gælder, om du vælger en gul eller en rød fagforening. Det er en personlig opvejning af, hvad du synes, der er vigtigt. Det er blot vigtigt at være bevidst om, at prisforskellene på medlemskab af de forskellige fagforeninger er der af en årsag – du får med andre ord, hvad du betaler for.